ZELF-expressie

De definitie van zelfexpressie is : “ Je identiteit en persoonlijkheid uiten aan de hand van je gezicht, je gebaren, je muziek en andere kunstvormen”

???

Zelfexpressie, jezelf letterlijk tot expressie brengen, jezelf uiten. En inderdaad, dat kan op heel veel verschillende manieren. Iedereen kan daar zeer UNIEK in zijn.
Toch merken we als er een nieuwe HYPE opduikt, er velen dit voorbeeld volgen.

Word je daar gelukkig van?
Ervaar je dan BLISS in je leven?

Naar mijn gevoel niet!
Je ervaart enkel BLISS wanneer je uniek bent, wanneer je expressie helemaal op jouw lijf geschreven is.
Mijn overtuiging is dan ook dat je soms heel diep in jezelf op zoek moet gaan naar die EIGENHEID.

Toch kan het ook simpel!

Het is namelijk zo dat we als mens een linker en een rechterhersenhelft hebben, allebei met hun eigen uniek functies. Wanneer ze mooi samenwerken, ervaar je balans, evenwicht en harmonie in je leven.

Je LINKERHERSENHELFT bestuurt je rechterkant van je lichaam en is de zogenaamde MANNELIJKE of YANGE kant.
Deze staat voor het DENKEN, ratio, daadkracht enz…
Wanneer jouw zelfexpressie van hieruit ontstaat is het dus bedacht en helemaal niet ontstaan vanuit je diepere zelf.

Je RECHTERHERSENHELFT bestuurt je linkerkant van je lichaam en is de VROUWELIJK,YINNE kant.
Deze staat voor het VOELEN, intuïtie en het innerlijke weten.
Wanneer je zelfexpressie van hieruit ontstaat is het dus gevoeld en ontstaan vanuit je intuïtie, je aanvoelen en je innerlijke weten.

Deze hersenhelften kan je dan meteen ook koppelen aan de yange, mannelijke kant en de buitenwereld. En de yinne, vrouwelijke kant en de binnenwereld.

De buitenwereld kennen we maar al te goed, de binnenwereld is echter voor velen niet of amper ont-wikkeld.
Toch zijn er heel wat manieren om deze binnenwereld te betreden en te ont-wikkelen via de zogenaamde YINNE POORTEN.

Een yinne poort kan bijvoorbeeld zijn

Meditaties/Visualisaties
Creativiteit
Schilderen/tekenen
Dans/bewegingskunst
De ware kunst van het woord/poëzie
Enz…

Wanneer je je voelwereld via de yinne poorten gaat ont-wikkelen komen je binnenwereld en je buitenwereld in contact met elkaar, ze gaan steeds meer samenwerken en zelfs versmelten met als gevolg innerlijke balans, harmonie en evenwicht die in de buitenwereld voor meer rust zorgt in onze hectische wereld.

Dit innerlijke evenwicht en de rust in ons dagelijkse leven is zo broodnodig om gezond te blijven, te kunnen groeien, ons verder te ont-wikkelen en ons vooral bewust te worden van onze evolutie.
Wanneer jouw zelfexpressie van hieruit vertrekt krijg je een volwaardiger beeld van wie jij werkelijk, in essentie, heel diep van binnen bent.

Kan het nog mooier?

Alzo ervaar je werkelijk BLISS !

Meer info over CREATIVITEIT ? Contacteer ons of kom eens langs op een beurs of opendeurdag.
(weldra meer info over onze cursussen)